CỔNG ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ
CHÍP THU PHÍ KHÔNG DỪNG THẾ HỆ MỚI
EPASS VIETTEL

Hoàn toàn miễn phí đến 31/03/2021, theo Đề án giao thông thông minh.

Không yêu cầu nạp tiền khi mở tài khoản, không yêu cầu số dư tối thiểu, không phí duy trì tài khoản, không thu phí giao dịch.

Sau thời gian tặng, Chíp ePass Viettel có giá bán 120.000đ

Hãy đồng hành, vì sự phát triển của xã hội: di chuyển nhanh hơn, quản lý phí thu minh bạch hơn, chuyển đổi số mạnh hơn.

đăng ký tuyên truyền viên Bài viết tra cứu hồ sơ pháp lý ý kiến khách hàng